10 највлијателни личности кои го променија светот

Листа на највлијателни научници кои го променија светот:

10  највлијателни личности кои го променија светот

Според социјалните мрежи листа на научници кои го променија светот:

1.Никола Тесла

2. Алберт Ајнштајн

3. Сер Исак Њутн

4. Луј Пастер

5. Марија Кири Склодовска

6. Мајкл Фарадеј

7. Чарлс Дарвин

8. Галилео Галилеј

9. Питагора

10. Стивен Хокинг