Аман господе, чувај го мојот компјутер

Неколку лесни начини кои можат да ја засилат безбедноста на вашиот компјутер

Аман господе, чувај го мојот компјутер

Неколку лесни начини кои можат да ја засилат безбедноста на вашиот компјутер се:

Користете менаџер за лозинки: Еден од најголемите безбедносни ризици во денешно време е повторната употреба на лозинки. Големите веб-страници и услуги редовно пријавуваат масивни пропусти во податоците. Ако користите иста е-пошта и лозинка за повеќе сметки, и ако било која од тие сметки протече, напаѓачите можат да влезат во вашите други сметки со користење на информациите. Менаџерите за лозинки можат да креираат силни случајни лозинки за вас, да ги чуваат информациите и автоматски да ги пополнуваат полињата за најавување на веб-страници и софтвер.

Овозможете двофакторска автентикација: Повеќето големи услуги сега нудат функција за двофакторска автентикација, особено ако ракуваат со посензитивни лични податоци. Вклучете ја кога и да е можно. Ако хакер успее некако да добие пристап до вашите информации за најавување, 2FA сè уште може да ве спаси.

Инсталирајте антивирусен софтвер: Антивирусниот софтвер е еден од најосновните начини за заштита на вашиот компјутер. Тој може да ви помогне да ги откриете и отстраните вирусите и другите злонамерни програми кои можат да го оштетат вашиот компјутер.

Ажурирајте го вашиот софтвер: Секогаш ажурирајте го вашиот софтвер на најновата верзија. Ова вклучува вашиот оперативен систем, веб-прелистувач, антивирусен софтвер и сите други програми кои ги користите. Многу често, ажурирањата содржат безбедносни поправки кои можат да го заштитат вашиот компјутер од новите закани.

Бидете внимателни со вашите е-пошти: Многу злонамерни напади почнуваат со фалсификувана е-пошта. Никогаш не отворајте прилози или кликајте на линкови од е-пошти кои не ги познавате, дури и ако изгледаат како да доаѓаат од легитимен извор.

Овие задачи треба да ви помогнат да ја засилите безбедноста на вашиот компјутер.