Човекот што ја расипа машината за удирање

Машината за удирање не успеа да ги издржи силните удари

Човекот што ја расипа машината за удирање