Ист Гејт Мол стана прв трговски центар во Македонија кој дозволува влез на миленици

Отсега, посетителите можат да дојдат во трговскиот центар заедно со своите домашни миленици

Ист Гејт Мол стана прв трговски центар во Македонија кој дозволува влез на миленици

Ист Гејт Мол, еден од најголемите и најпосетени трговски центри во Скопје, изненади со нова и необична акција. Отсега, посетителите можат да дојдат во трговскиот центар заедно со своите домашни миленици, како што се кучиња, мачки, заjaци и други животни.

Оваа одлука е дел од стратегијата на Ист Гејт Мол да се прилагоди на потребите и желбите на своите клиенти, кои сакаат да споделат своето слободно време со своите четириножни пријатели. Според менаџерот на Ист Гејт Мол, оваа акција е резултат на истражување кое покажало дека повеќе од половина од посетителите имаат домашни миленици и дека би сакале да можат да ги носат со себе кога одат на шопинг.

Ист Гејт Мол сака да ја воспостави хармонијата помеѓу сите свои клиенти и да им обезбеди пријатно и забавно шопинг искуство. Затоа, апелира на сопствениците на милениците да ги почитуваат правилата и да бидат одговорни за своите животни, а исто така и на другите посетители да бидат толерантни и разбирливи. Ист Гејт Мол истакна дека оваа акција е експериментална и дека ќе ја следи реакцијата на јавноста и ќе ја приспособи според потребите на своите клиенти.

Правила за миленици:

1. За милениците: Дозволен е влез на домашни миленици до 15kg.

2. Поводник: Сите домашни миленици мора постојано да бидат на поводник. Поводниците на

извлекување треба да да бидат на кратка должина како не би дошло до сплеткување со друг

миленик, деца или посетител.

3. Храна и вода: доколку им е потребна вода или храна, ве молиме обратете се во пет шоп

5Центар кој се наоѓа на северната страна на трговскиот центар на ниво -1

4. Ескалатор/травелатор/лифтови: Доколку користите ескалатор, травелатор или лифт,

милениците мора да се носат во раце или во транспортер. Ова правило е за безбедност на

домашните миленици во трговскиот центар.

5. Однесување: Агресивните или прекумерно гласните миленици може да бидат замолени да си

заминат од трговскиот центар.

6. Миленици во областите со храна: За домашни миленици не е дозволен влез во делот за

самопослужување на храна, ресторани или која било продавница каде што се продава храна

согласно законските регулативи.

7. Одговорност: Сопствениците на домашни миленици се одговорни за каква било штета или

повреда предизвикана од нивните миленици. Доколку миленикот направи нужда во

трговскиот центар, Ве молиме веднаш обратете се до персоналот за хигиена.

8. Итни ситуации: Во итен случаj со аларм за пожар и евакуација, следете ги упатствата на

персоналот во трговскиот центар за евакуација заедно со вашиот миленик.

9. Ограничен број на домашни миленици: На посетителите им е дозволено да влезат во

трговскиот центар најмногу со два миленици по лице.

10. Транспортери за домашни миленици: Помалите миленици може да се носат во транспортер

заради нивна безбедност.

11. Миленици без надзор: Милениците не треба да се оставаат без надзор. Доколку се најде

домашно милениче без надзор, обезбедувањето на трговскиот центар ќе биде известено.

12. За посетителите: за интеракција со милениците, најпрво усно прашајте го сопственикот на

миленикот за да добиете дозвола. Ова правило е за безбедност на посетителите и децата во

трговскиот центар