Како да седите правилно пред вашиот компјутер

Според препораките на високотехнолошката асоцијација Bitkom, ергономски поставен работен простор, било тоа во канцеларија или дома, обезбедува оптимална удобност и продуктивност.

Како да седите правилно пред вашиот компјутер

Според препораките на високотехнолошката асоцијација Bitkom, ергономски поставен работен простор, било тоа во канцеларија или дома, обезбедува оптимална удобност и продуктивност. Болка во грбот е еден од најчестите причини за болнички, а недостаток на вежбање и долготрајно седење пред компјутер во погрешна поза се сметаат за основни причини за болка во грбот.

За да избегнете вакви проблеми, Bitkom препорачува оптимално поставување на работната станица на Песоналниот Компјутер како на пример:

  • Прилагодете ја висината на масата и столот правилно: При прилагодувањето на висината, осигурајте се дека нозете рацете се под прав агол. Тастатурата и глувчето се во иста рамнина со лактовите и дланките.
  • Седете динамично: Добриот канцелариски стол е регулиран по висина и има флексибилен потпирач кој се прилагодува на движењата на корисникот. Нозете треба да имаат цврста поддршка. За помали луѓе, може да биде корисна подлога за нозе.
  • Одржувајте доволна растојание од екранот: Корисниците на ПК треба да одржуваат растојание за гледање од барем 40-50 cm од мониторот. За поголеми уреди, растојанието може да биде повеќе.
  • Осветлување од страната: Работното место треба да добива доволно дневна светлина и мониторот треба да биде позициониран под прав агол со прозорецот. Ова избегнува блескавост и одрази кои можат да ги напрегнат очите и да предизвикаат умор.
  • Останете во движење: Луѓето не се направени за долготрајно седење. Осигурајте се дека добивате доволно вежби во работниот ден. Кратка програма за вежба може да помогне.