Запознаваме: Која е проф. д-р Нада Бошковска?

проф. д-р Нада Бошковска e историчарка и професорка по историја на Универзитетот во Цирих

Запознаваме: Која е проф. д-р Нада Бошковска?

Нада Бошковска, е родена во 1959 година во Битола, Социјалистичка Република Македонија, Југославија, и е југословенско-швајцарска историчарка и професорка по историја на Источна Европа на Универзитетот во Цирих. Завршила студии по општа историја и славистика на Универзитетот во Цирих, а подоцна ги усовршувала своите студии во Ленинград и Москва во периодот 1984-85 година.

Во 1987 година завршила со лиценцират ( диплома) со трудот "Селските облици на отпор во Русија во 17-ти век". Од 1989 до 1990 година, Бошковска била гостин научник во Академијата на науките на СССР и работела на својата докторска дисертација "Светот на руските жени во 17-ти век". Докторирала во 1996 година на Универзитетот во Цирих.

Нејзината хабилитација (постдокторска квалификација) e на темата "Југославија-Македонија 1918–1941. "Граничен регион меѓу репресија и интеграција" следи во 2001 година. Во 2003 година, Бошковска добива унапредување од Швајцарската национална научна фондација (SNF) на Институтот за историја на Универзитетот во Берн. Во истата година, била назначена на катедрата за историја на Источна Европа при Историскиот семинар на Универзитетот во Цирих.

Нејзините истражувања се фокусираат на Русија, социјалната историја на Македонија и Балканот, родовата историја, сеќавањето и политиката на сеќавање во Источна Европа.