Сонцето ќе умре

Сите ѕвезди, вклучувајќи го и нашето Сонце, спојуваат водород во своите јадра; ова е начинот на кој тие ја произведуваат сета своја топлина и светлина.

Сонцето ќе умре

Сонцето, нашата блиска ѕвезда и извор на живот, еден ден ќе умре. Но, што ќе се случи кога тоа ќе се случи? Новите истражувања ни даваат увид во оваа мрачна иднина.

Сите ѕвезди, вклучувајќи го и нашето Сонце, спојуваат водород во своите јадра; ова е начинот на кој тие ја произведуваат сета своја топлина и светлина. Но, спојувањето на водород создава: хелиум. Како што нашето Сонце старее низ милијарди и милијарди години, сè повеќе и повеќе хелиум се гради во јадрото.

Околу 500 милиони години од сега, Земјата ќе умре и ќе ја доживее својата прва смрт. Целиот живот на нашата планетата ќе умре со него. Прегреаното Сонце ќе предизвика почеток на стакленички ефект. Нашите океани ќе испарат, испуштајќи ја својата водена пара во атмосферата, задржувајќи повеќе топлина близу површината.

После околу 4 милијарди години, преостанатиот хелиумски пепел што се градел низ еоните ќе формира цврсто јадро во центарот на Сонцето. Ова ќе го присили водородот да се спојува во обвивка околу него.

Според интернационален тим на астрономи, како што е случај со 90% од другите ѕвезди, нашето Сонце најверојатно ќе заврши како планетарна маглина.

Иако ова можеби звучи мрачно, треба да забележиме дека ова е процес кој е четири до пет милијарди години далеку. Засега, можеме да уживаме во топлината и светлината што ја дава нашето Сонце а идните генерации нека мислат.