Tоп 10 најславни личности во светот за 2023

Листа на најславните десет личности моментално во светот

Tоп 10 најславни личности во светот за 2023

Според интернетот листата на најпознатите личности во светот за 2023 изгледа вака:

1. Elon Musk

2. Joe Biden

3. Dwayne Johnson

4. Jeff Bezos

5. Christiano Ronaldo

6. Lionel Messi

7. Will Smith

8. Oprah Winfrey

9. LeBron James

10. Justin Bieber