Кои Facebook страници имаат најмногу следбеници

Некои од најпопуларните Facebook страници во 2023 година се

Кои Facebook страници имаат најмногу следбеници