Кои се македонски сајтови за огласи за вработување и работа?

Кои се македонски сајтови за огласи за вработување и работа?

Еве неколку македонски сајтови за огласи за вработување и работа:

  1. KARIERA.mk - Ова е сајт кој нуди огласи за работа и совети за кариера.
  2. Vrabotuvanje.com - Овој сајт нуди различни работни позиции и има голем број на кандидати.
  3. Oglasnik.eu.mk - Овој сајт овозможува објавување на огласи за вработување.
  4. Reklama5.mk - Ова е популарен македонски сајт за огласи, вклучувајќи и огласи за работа.
  5. Airlija.com - Ова е уште еден македонски сајт за огласи, кој вклучува и огласи за работа.
  6. Najdirabota.com.mk е македонски портал кој нуди преглед на сите огласи за работа и огласување на бесплатни огласи на трудот.
  7.  Esi.mk е веб страна на Employment Services International (ESI), агенција за вработување која нуди различни огласи за работа во Македонија и странство.
  8.  Thrivity.mk е веб страна и ИКТ технологија, на која луѓето внесуваат свои податоци и прикачуваат документ - професионална биографија (CV), кои се испраќаат со цел да се креира профил на платформата thrivity.mk и да се достави до Компанијата која го објавува огласот за кој луѓето аплицираат
  9.  www.oglasizarabota.mk е македонски портал кој нуди преглед на сите огласи за работа и огласување на бесплатни огласи на трудот

Секој од овие сајтови има свои предности и може да ви помогне да најдете работа која најдобро одговара на вашите потреби. Се надеваме дека ова ќе ви биде од корист!