Масата и школованата Германка

Омилено ми е кога ќе си дојдам од Германија и на маса сите знаат

Масата и школованата Германка