Петок 13 и неговата историја

Петок 13-ти не е наполно јасен, се верува дека има корени во христијанската традиција. Стравот од бројот 13 не е нов и опстојува векови наназад.

Петок 13 и неговата историја