Сирма војвода ми е баба , ние немаме проблем проблем имаат други

Сирма војвода ми е баба , ние немаме проблем проблем имаат други

Сирма  војвода ми е баба , ние немаме проблем проблем имаат други