Тито влезе во ЕУ., Пак!

Евоцирање на спомени и сеќавања од неодамнешниот влез во Европска Унија  

Тито влезе во ЕУ., Пак!