Ништо од таблата: Османи контра Османи

Министерот Буар Османи во краток временски период од 3 месеци

Ништо од таблата: Османи контра Османи