Тешко на владата со ваков народ!

Тито во одбрана на голот на Северната покраина

Тешко на владата со ваков народ!