Затнавме, што треба да голтнеме?

Затнавме, што треба да голтнеме?