Ако немате пегла при рака!

Како да направите пегла кога пегла немате во домашни услови без многу мака и без многу помошни предмети

Ако немате пегла при рака!