Ако Шведска ја нападнат Швеѓаните треба да бегаат во Норвешка

Шведски хумор и сатира на тема колку е Шведска опремена воено

Ако Шведска ја нападнат Швеѓаните треба да бегаат   во Норвешка