Град дизајниран од вештачка интелигенција

InfiniCity поседува поубави, пореалистични и поинтересни резултати. Тие исто така прикажале неколку примери на синтетизирани градови со различни стилови, форми и детали

Град дизајниран од вештачка интелигенција

Дали сте се запрашале како би изгледал град кој не е создаден од човечки архитекти, туку од вештачка интелигенција? Дали би бил хаотичен, хармоничен или нешто помеѓу? Дали би имал улички, згради, паркови и други елементи кои ги среќаваме во секојдневниот живот?

Една група на истражувачи од Snap Inc., UC Merced, Yonsei University и Google Research обиделе да одговорат на овие прашања со својот нов проект наречен InfiniCity. InfiniCity е нов систем за синтеза на бесконечни 3D градски сцени, кој конструира и прикажува неограничено голема и 3D-заснована околина.

Истражувачите ја демонстрирале ефикасноста на својот систем со квантитативни и квалитативни експерименти. Тие го споредиле InfiniCity со други постоечки методи за синтеза на градски сцени, и покажале дека InfiniCity поседува поубави, пореалистични и поинтересни резултати. Тие исто така прикажале неколку примери на синтетизирани градови со различни стилови, форми и детали, кои можат да бидат прилагодени со менување на параметрите.

InfiniCity е импресивен проект кој отвора нови можности за креативност и изразување со вештачка интелигенција. Со InfiniCity, можеме да искусиме како би изгледало да живееме во градови кои не постојат во реалноста, но сепак изгледаат убедливо и фантастично. InfiniCity ни дава прилика да го видиме светот низ очите на вештачката интелигенција.