Нов вид на животно откриен во Бразил

Еден тим на бразилски истражувачи открил дека едно мало и пуфкасто животно, кое живее во шумите на Атлантското крајбрежје во Бразил

Нов вид на животно откриен во Бразил

Еден тим на бразилски истражувачи открил дека едно мало и пуфкасто животно, кое живее во шумите на Атлантското крајбрежје на Бразил, може да биде нов вид на животно. Ова животно, кое е доволно мало за да застане во дланката на човек, е дел од групата на свилени животни, кои се најмали и најстари видови на животни. Според анализата на ДНК, оваа популација се одвоила од другите видови на свилени животни пред околу два милиони години, и можеби е реликт од времето кога Амазонската шума се протегала до Парнаиба делтата. Истражувачите сега собираат повеќе примероци и мерки за да потврдат дека ова е нов вид, кој заслужува заштита и конзервација.