Нашата свест може да се поврзе со целиот универзум

Архитектурата на свеста: Како нашата свест може да се поврзе со целиот универзум

Нашата свест може да се поврзе со целиот универзум

Свеста, или умот, секогаш е малку нејасна. Дали ја создаваме свеста во нашите мозоци како функција на нашите неурони, или свеста постои независно од нас, нема универзално прифатено научно објаснување од каде доаѓа или каде живее. Сепак, новите истражувања врз физиката, анатомијата и геометријата на свеста почнале да ја откриваат нејзината можна форма. Со други зборови, можеби наскоро ќе бидеме во можност да ја идентификуваме вистинската архитектура на свеста.

Новата работа се гради врз теоријата која првпат ја предложил нобеловецот физичар Роџер Пенроз, доктор, и анестезиологот Стјуарт Хамероф, доктор, во 1990-тите: теоријата за Оркестрираното Објективно Намалување (Orch OR). Во кратки црти, тие тврдат дека свеста е квантен процес олеснет од микротубулите во нервните клетки на мозокот.

Пенроз и Хамероф предложиле дека свеста е квантeн бран што поминува низ овие микротубули. И тоа, како секоја квантeн бран, има својства како суперпозиција (способност да биде на многу места во исто време) и сплетеност (потенцијал за две честички кои се многу далечни да бидат поврзани).

Многу експерти прашуваат за валидностите на теоријата Orch OR. Но,ова е приказната за научниците кои треба да работат за да ја докажат и оживеат.

Значи, вашата свест можеби може да се поврзува или сплеткува со квантни честички надвор од вашиот мозок - било каде во вселената, но сеуште само теоретски.