Што летна?

Just a меме за забава од фимлот Shutter Island секојдневно на темата викенд  

Што летна?