Ако интернетот исчезне утре

Што ако од утре интернетот го нема и не постои повеќе. Каков би бил светот? Кои би биле последиците?

Ако интернетот исчезне утре

Интернетот е комплексна мрежа од компјутери и уреди кои нè поврзуваат едни со други со разни услуги. Ако интернетот исчезне утре, тоа би имало големо влијание на многу аспекти на нашиот живот. Еве неколку можни сценарија:

Комуникација: Без интернет, ќе го изгубиме пристапот до многу форми на дигитална комуникација, како е-пошта, социјални мрежи, пораки преку апликации, видео повици и онлајн форуми. Ќе мораме да се вратиме на постари методи на комуникација, како телефонски повици, писма, радио и телевизија. Сепак, некои од овие методи можеби исто така би биле засегнати од исклучувањето на интернет, во зависност од причината и степенот на прекинот. На пример, ако исклучувањето на интернет беше предизвикано од соларна бура, тоа исто така може да ги оштети сателитите и електроенергетските мрежи кои овозможуваат телефонски и ТВ сигнали. Во тој случај, ќе треба да користиме уште постари начини на комуникација, како радио-аматерски радиостаници, радиофони или дури и димни сигнали.

Економија: Без интернет, многу бизниси и индустрии би искусиле големи загуби или дури би колабирале. Онлајн купувањето, банкарството, трговијата и рекламирањето би биле невозможни. Многу компании би ги загубиле пристапот до своите податоци, клиенти и снабдувачи. Многу работници нема да можат да работат оддалеку или да соработуваат со своите колеги. Многу услуги кои се зависни, како транспортот, здравствената нега, образованието и забавата, би биле нарушени или намалени. Според извештај на Светскиот економски форум, во периодот меѓу 2019 и 2021 година, исклучувањата на интернет во 46 земји резултирале со загуби од повеќе од 20.5 милијарди долари.

Политика: Без интернет, многу влади и организации би се соочиле со предизвици во одржувањето на својот авторитет, безбедност и легитимност. Интернетот е витална алатка за споделување информации, донесување одлуки, координација и надзор. Без него, многу влади ќе имаат тешкотии во комуникацијата со своите граѓани, сојузници и непријатели. Некои влади можеби ќе го искористат исклучувањето на интернет како можност да се справат со несогласувањата, додека други може да се соочат со протести и револуции. Интернетот исто така е клучен фактор во глобалната дипломатија, разрешувањето на конфликти и хуманитарната помош. Без него, многу меѓународни прашања и кризи би биле посебно тешки за да се адресираат и решат.