Windows AI Copilot - ВИ за Windows

Windows AI Copilot - ВИ за  Windows

Windows AI Copilot е нова функција во Windows 11 која користи вештачка интелигенција за да ви помогне со различни задачи и проекти. Тоа е интелигентен асистент кој може да ви одговори на прашања, да генерира слики од вашите идеи, да ги прилагоди поставките на вашиот компјутер и уште многу други работи. Бидејќи е нов update, доколку го имате на вашиот компјутер, можете да пристапите до Copilot во Windows со десен клик на вашиот десктоп, со стартување од менито Старт или со користење на кратенки на тастатурата. Copilot работи заедно со Bing Chat и додатоци за ChatGPT за да ви обезбеди соодветни и персонализирани информации од интернет и вашите работни податоци. Copilot во Windows е дизајниран да ја зголеми вашата продуктивност и креативноста, истовремено ја почитувајќи вашата приватност и безбедност.