Руското знаме е мода во Африка

Руското знаме стана симбол на отпорот во западна Африка

Руското знаме е мода во Африка