Сахара била зелена

Пред околу 4500 - 5000 години пустината Сахара во Африка била покриена со вегетација и целата била зелена

Сахара била зелена